21. 8. 1968

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Operace Dunaj) byla vpádem armád pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy do Československa (ČSSR), který se uskutečnil 21. srpna 1968. Důvodem intervence, podpořené žádostí konzervativního křídla Komunistické strany Československa (KSČ), byly liberálně reformní vnitropolitické změny v ČSSR, známé pod názvem Pražské jaro.

V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala invaze do Československa. Kolem 23. hodiny překročily hranice na silničních přechodech první pozemní jednotky motostřeleckého a tankového vojska. Brzy poté první útočná vlna obsadila letiště, na která následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými jednotkami. 

20. srpna 1968 - 23:00: Maďarská armáda pronikla na jižní Slovensko, sovětská armáda překročila hranice na východě Slovenska, polská armáda převzala kontrolu státní hranice na severním Slovensku a obsadila české Slezsko.

Půlnoc na 21. srpen 1968: Vojska Varšavské smlouvy obsadila celý Východoslovenský kraj i celou Bratislavu, postoupila do Středoslovenského kraje, obsadila Severomoravský kraj i Severočeský kraj a pronikají do Východočeského kraje.

21. srpna 1968 - 1:00: Vojska obsadila téměř celé Slovensko, na Prahu mířily pozemní síly od Polska skrz východní Čechy a z NDR přes severní Čechy.

21. srpna 1968 - 2:00: Vojska dále postupovala Moravou a severními Čechami, dosud se nesetkala s jakýmkoliv odporem či incidenty.

21. srpna 1968 - 3:00: Vojska téměř obsadila celou Moravu, východní i severní Čechy a mířila do středních Čech.

21. srpna 1968 - 4:00: Vojska u Karlových Varů obsadila severní část Západočeského kraje, obsadila Středočeský kraj a připravovala obklíčení Prahy.

21. srpna 1968 - 5:00: Vojska postupovala západními Čechami, dokončeno obklíčení Prahy.

21. srpna 1968 - 6:00: Vojska mířila na zbytek západních a jižních Čech a pomalu postupovala Prahou.

21. srpna 1968 - 7:00: Vojska obsadila téměř celé Československo, ale stále neobsadila celou Prahu.

21. srpna 1968 - 8:00: Vojska měla pod kontrolou všechny ulice Prahy.

21. srpna 1968 - 9:00: Vojska obsadila a částečně zdemolovala sídlo Československého rozhlasu.

Hlavní podíl na invazi měly armády Sovětského svazu, výrazně slabší účast měla vojska Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, nepatrnou účast pak měla vojska Německé demokratické republiky. Byla obsazena většina důležitých měst v ČSSR, došlo k přerušení rozhlasového vysílání. Předsednictvo ÚV KSČ v prvních hodinách okupace přijalo usnesení pod názvem „Provolání Všemu lidu ČSSR“, odsuzující invazi. Krátce poté byli tito vedoucí představitelé československých politických reforem zatčeni a odvlečeni do SSSR. Snahu prookupačních sil o ustavení kolaborantské vlády však zmařil spontánní masový odpor většiny obyvatel Československa, který trval přibližně týden a při kterém občané vyjadřovali podporu uvězněným politikům, dokud se nevrátili zpět do vlasti.

Postupně však došlo k odvolání většiny reforem, komunistický režim byl opět utužen formou normalizace a reformní politici buď změnili názor, anebo byli nahrazeni. Odpor obyvatelstva proti okupaci byl nakonec zlomen brutálním potlačením protestů při prvním výročí okupace. Vojska SSSR pak zůstala v Československu až do roku 1991.

Na konci videa se dozvíš výsledky této "bratrské pomoci". Klikni na ikonu: