BEAR CLAW - REVOLUCE V SEBEOBRANĚ ŽEN

 

KLIKNI NA OBRÁZEK, PŘEJDEŠ NA VIDEO

Publikace se jmenuje  "BEAR CLAW – REVOLUCE V SEBEOBRANĚ ŽEN"  a jak sám název napovídá, je zaměřena na bezpečnost příslušnic něžného pohlaví. Čtenářky se v ní dozví nejen jak používat malý, skladný a nenápadný záchranářský nožík, nazvaný podle svého tvaru Bear Claw, nebo-li  "medvědí dráp", ale především jak se vyhnout situacím, v nichž už je jeho použití nezbytné.
 
Kromě sebeobrany medvědím drápem jsou v knížce popsány zbůsoby včasné reakce na nebezpečí ze strany násilníka, je zde vysvětleno jak se bránit pomocí improvizovaných zbraní a nahodilých předmětů a pomocí útoků na citlivá místa na útočníkově těle - především na oči a nos. Pozornost je věnována obraně pomocí hlasu, je zde vysvětleno jak postavit překážku mezi sebe a útočníka a jak jí využít, ale především je zde popsán a rozveden celý proces vzniku násilného jednání - od narušení osobní zóny až k přímému fyzickému napadení ženy - a je vysvětleno, jak se v které fázi napadení zachovat. Poslední kapitola knížky je věnována sebeobraně proti přepadení nebo únosu v automobilu.

Doufám, že tato nová publikace sklidí stejný úspěch a uznání, jako předchozí dvě, protože jsem do ní vložil veškeré svoje znalosti a upřímně a bez obalu popsal, co musí žena nezbytně učinit pro to, aby zůstala naživu v situaci, kdy je vystavena zvůli a násilí ze strany nějaké sadistické zrůdy. Pro ilustraci, aby každá čtenářka pochopila, s jakými hrůzami se může setkat, jsem do textu vložil skutečné příběhy, které se udály různým ženám na různých místech v ČR.

Chci zde apelovat především na vás muže, kteří jste manželi, partnery, otci nebo bratry, abyste tuto knížku vašim ženám, družkám, dcerám a sestrám koupili.

Mám zkušenost, že ženy mají daleko větší tendenci, než muži, podceňovat případná rizika a nebezpečí. Také použití násilí, byť v sebeobraně, bývá pro ženy daleko větším oříškem než pro muže. Proto je na nás, mužích, abychom svoje milované ženy a dívky ochránili.

Pro případ, že v okamžilu jejich ohrožení nebudeme nablízku, měli bychom se předem postarat, aby byly vybaveny takovými znalostmi a prostředky, které jim umožní co nejlépe z nebezpečí vyváznout.

Všem dívkám a ženám ze srdce přeji, aby znalosti, v této knize obsažené, nemusely nikdy v životě potřebovat. Ale v případě, že by je potřebovaly, jim stejně upřímně a z celého srdce přeji, aby je všechny bezezbytku využily co nejlépe a uchránily si tím svoje zdraví i život         

   

 

 

 
          
                  

- Knihu si objednej v CRUSDERS SHOPu -