ZLOČIN DOMINANCE

Z Dánska k nám přichází nový pojem, který označuje dosud nevídaný typ násilí, páchaného členy imigrantských muslimských gangů proti bílým domorodcům - "zločin dominance" (dominans­kriminalitet). 

Jedná se o specifický druh násilného jednání, které má primárně za cíl oběť ponížit a vyvolat v ní strach. Kriminální bandy imigrantů ve výrazné početní přesile napadají domácí mládež, přičemž k ponižování a psychickému mučení svých obětí používají pro nás nepochopitelné barbarské metody.

Přestože četnost těchto brutálních útoků narůstá přímo úměrně přibývajícímu poměru imigrantů vůči původním obyvatelům, téměř nikdy se zprávy o nich nedostanou do mainstreamových médií. Od září do listopadu 2019 bylo v multikulturním ráji zvaném Švédsko nahlášeno 108 případů zločinů dominance. 

Několik příkladů za všechny:

Osmnáctiletý muž si musel kleknout. Členové jednoho z imigrantských gangů mu hrozili, že ho pobodají nožem, když je nebude poslouchat. Vůdce ho tlačil proti plotu a přinutil ho kleknout si na kolena a omlouvat se: „Klekni si na kolena a omluv se! Klekni si na svoje zasraný kolena! Omluv se! Na kolena jsem řekl!“ Všichni se mu pošklebovali a natáčeli si ho na mobily. Se smíchem se pak vrátili k autu. Oběť musela muslimům líbat boty: "Hrozbou nožem mě donutili kleknout si na kolena a jejich vůdce to natáčel, zatímco jsem mu musel líbat nohy" - vypověděl dvacetiletý muž, na kterého zaútočil pětičlenný gang imigrantů. Vůdcem pachatelů ve věku 15 až 24 let byl sedmnáctiletý "mladík" - ZDE

Gang imigrantů zbil chlapce ve škole: Chlapec byl brutálně týrán na školním dvore ve Skövdu. Rodina to nahlásila policii, která ji ale odkázala na pracovníky sociální služby. Ti se však rozhodli proti pachatelům nezasahovat - ZDE

Další oběti dali imigranti do úst pistoli: Mladý Švéd byl ponížen, zbit a nucen otevřít ústa, aby mu skupina přistěhovalců mohla nacpat zbraň do úst. Pak ho nutili, aby tancoval a líbal zbraň, kterou nazývali „tabbe“ - slangový výraz převzatý z tureckého tabanca, což znamená „zbraň“ - ZDE

Zločin dominance v Norsku: Také Norsko bojuje se stejnými problémy jako Švédsko, i když v menší míře. "Mladíci" z Afriky a islámské Asie útočí v tlupách, zastrašují a okrádají osamělé oběti, přičemž tito zločinci jsou čím dál mladšího věku. Protože pachatelé jsou tak mladí, státní orgány jsou bezmocné. Mnohé oběti se ze strachu neodváží ani vypovídat.

Zločin dominance v Dánsku: Teprve třináctiletý chlapec byl shozen na zem a kopán do hlavy. Byl s několika kamarády u McDonaldu, když byl napaden skupinou 10 až 15 "mladíků". Pachatelé prý vypadali jako Somálci nebo jako lidé pocházející z Blízkého východu - ZDE

Čím se "zločin dominance" liší od nám běžně známé šikany? Je to válečná strategie.

Ponížit nemuslimy, nahnat jim strach a terorizovat je - to je obvyklá strategie muslimů, která vychází ze samotného Koránu: A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“ [Korán 8:12]

K radikalizaci mladých muslimů dochází v rodině, ale také ve státem podporovaných islámských nadacích, které mají veliký vliv na muslimské děti v mešitách a v islámských školách. „Teror pochází ze srdce islámu, pochází přímo z Koránu“, napsal Zafer Senocak roku 2007 ve „Welt“.

V Koránu je množství příkazů, podle kterých mají být nepřátelé muslimů terorizováni, aby byli snáz podrobeni islámu: 

Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. A útulkem jejich bude oheň pekelný - a jak hnusný bude příbytek nespravedlivých! [Korán 3:151]

Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno. [Korán 8:60]

Domorodé děti a mladiství, vedení k bezpohlavní gender ideologii, toleranci a dialogu, jsou zcela bezmocní, protože se střetávají s kulturou, v níž je moc, pomsta a násilí nejdůležitější právní zásadou. 

Rozhodující společenská otázka, kdo že to stojí za současnou nadměrnou kriminalitou, není na Západě jen veřejným tabu. Tato otázka je především namířená nesprávným směrem – proti pravici. 

Jak se ale dá vyřešit tak závažný společenský problém, který má za následek ponižování, mrzačení a vraždy lidí, bez toho, aby se o něm veřejně mluvilo?

A co my? Budeme trpně vyčkávat, až podobná zvěrstva dorazí až k nám?