NIKDO NEUNIKNE

Nikdo tomu neunikne, každý z nás se bude muset během několika násedujících let rozhodnout. Do roku 2030 má proběhnout epochální převrat - doslova převrácení vzhůru nohama - veškeré lidské existence. Přichází totiž totální zotročení a decimace lidstva, jakou historie ještě nezná. Každý z nás bude muset učinit jasné a trvalé rozhodnutí, na kterou stranu se přidat, zda spolupracovat s otrokáři, nebo se stát disidentem. 

Můžeš tomu uvěřit a připravit se, nebo nad tím můžeš mávnout rukou a pomyslet si, že to je jen další hoax. Ale už nikdy nemůžeš říct, že tě nikdo nevaroval...

 

MÁME ŠANCI ZMĚNIT, CO SE DĚJE.
Musíme ale nejdřív pochopit, kde se nacházíme.

Neprocházíme obdobím světové pandemie. Naše lidská společnost právě teď prožívá změnu současného systému směrem k technokracii, jejíž nedílnou součástí má být transhumanismus.

Tato změna systému se opírá o několik pilířů, které jsou před našimi zraky držené v přísném rozdělení, abychom si nedokázali uvědomit celý obrázek současné situace. Jak jinak přivést stádo na porážku, aby po cestě nepanikařilo? Velcí hráči BigTech zajišťují komunikaci a provoz cloudových systémů, armáda má pod patronací nové satelity, úlohou BigPharma je vpravit nám do těl nanotechnologie, modifikovat lidskou DNA, řídit naši plodnost a kontrolovat délku dožití, masmédia řídí potřebnou propagandu a centrální bankovní systém má na starosti implementaci kryptoměny, namísto končících národních měn a finanční hotovosti.

Současný finanční systém se scvrkl na prostředek kontroly lidí. I přesto si dokázaly určité vrstvy udržet nezávislost, a tak byla většina středně velkých podniků v posledních dvou nebo třech desetiletích spolykána v rámci akviziční mašinérie velkými nadnárodními giganty a nyní jsou pod záminkou "pandemické krize" likvidovány malé podniky a drobní živnostníci, z lidí jsou vysávány jejich finanční rezervy. Ekonomický i politický vliv se tak soustřeďuje do menšího počtu rukou a dochází k dosud nevídané centralizaci moci.

Neviditelný nepřítel byl vždy skvělým nástrojem pro velké společenské změny. Velmi užitečnou další taktiku vystihuje heslo "Rozděl a panuj!", protože největší obavou establišmentu vždycky bylo, že obyčejní lidé začnou táhnout za jeden provaz. Nesmí chybět propaganda - dnes v podobě masmédií, jejichž skvěle odvedená práce v lidech vyvolává strach a stres. Vykulené zaslzené oči vyděšených lidí se pak upínají k establišmentu s prosbou o řešení a rádi uposlechnou jakákoliv, byť nesmyslná a neodůvodněná, nařízení. Změně systému tak téměř nic či spíše nikdo nebrání.

Člověk je ryzí svobodná bytost, součást Zdroje, jejíž práva zaručují Vesmírné zákony a tady na Zemi se práva jednotlivce promítají do ústavních zákonů. V pojetí technokracie se však člověk stává pouhým zdrojem, podobně jako jsou přírodní zdroje a takto má být člověk i využíván. Stává se z něj doslova "lidský zdroj".

Podmínkou nadcházející technokracie je absolutní a permanentní kontrola každého z nás, tak jak je tomu dnes v Číně po zavedení Social Credit System. Dostaneme za to odměnu - celosvětově zavedený základní příjem, který však bude mít své podmínky. Po zrušení měn a hotovosti bude snadné lidi ovládat, establišment bude vědět o každém našem kroku i výdaji. Nanotechnologie, jež se stanou součástí našich těl, budou schopné ovládat nejen naši fyzickou stránku, ale i mysl.

Video přednášky o čínském systému sociálních kreditů ZDE

Pokračující robotizace ve výrobě, v malo- a velkoobchodu i ve službách se díky našemu propojení s umělou inteligencí dostane do další fáze - roboti se od lidí naučí všechnu potřebnou práci. Lidé už nebudou potřební, zůstane jen malá část z nich. Proč by je měl establišment živit, poskytovat jim ubytování a zajišťovat potřebnou péči? Pokud je cílem podnikání co nejvyšší zisk s podstoupením co nejnižších rizik, volba je jasná: robotizace nahradí lidský výkon a establišment se o své zisky nebude muset s nikým dělit.

Řídící složka naší společnosti, původně námi zvolení správci, přestali sami sebe vnímat jako součást Lidstva. Výkonné ruce establišmentu, kdysi jedni z nás, se vnímají doslova jako jiný druh - z hlediska financí, práv a životního stylu. Využívají svých finančních zdrojů i amorálnosti k tomu, aby sobě a svým potomkům zajistili dlouhý pohodlný život a žijí v přesvědčení, že se jich život "tady dole" netýká a nedotýká. Neuvědomují si, že i oni mohou být kdykoliv "škrtnuti". Establišment je totiž kdosi v pozadí, kdo po věky řídí život na Zemi a na koho se z nějakých záhadných důvodů nikdy neptáme. Je to jako slepé zrcadlo: oni vidí všechno, co děláme, ale my ani netušíme, kdo jsou...

Video ZDE

Většina z nás dodnes proplouvala životem po jakési zlaté střední cestě. V současné vyhrocené situaci jsou lidé nuceni přiklonit se na stranu oficiálně raženého světonázoru anebo se postavit na stranu pravdy - každý si musí vybrat. Střední cesta zmizela z naší životní navigace.

Byli jsme vmanipulováni do momentu, kdy celý systém přechodu k technokratickému transhumanismu nejenže pomáháme budovat, ale tento přechod dokonce podporujeme a financujeme - k tomu jsme užiteční. Ale nejsme dostatečně moudří, abychom spatřili, co ve skutečnosti děláme.

To je zároveň i dobrá zpráva. Jsou to pouze lidé, kteří můžou všechno zastavit - pokud se jim dostane pochopení, co pomáhají vytvářet a kam to vede. A pokud se následně rozhodnou na budování takového systému nespolupracovat - přestat pracovat pro vlády a žraločí firmy, ať už z oblasti BigPharma, BichTech nebo masmédií. Není to tak, že nám tady naše vězení "někdo" staví. Budujeme si ho my sami a je na čase, abychom přijali vlastní zodpovědnost za důsledky našich činů. Pojďme tvořit svobodný radostný svět pro lidi, humánní svět, nikoliv svět transhumanistický, technokratický, šedý, nesvobodný a mrtvý. Je to na každém z nás.

Povstaňte jako lvové po hlubokém spánku!
Povstaňte v nepřemožitelném počtu
a sestřeste k zemi okovy - jsou jako rosa,
která na vás ve spánku padla.
Vás je mnoho, to jich je hrstka!

Persey Shelley, 1819