Na Slovensku vyhrál volby Mohamed

Před několika dny skončily na Slovensku parlamentní volby. S jasnou převahou je vyhrál Igor Mohamedovič... pardon... vlastně Matovič, s jeho hnutím OLaNO. Některé české zdroje ho přirovnávají k Babišovi, který už je dávno profláknutý tím, že obyčejným lidem do televize vykládá něco, čehož potom v Europarlamentu jeho poslanci prohlasovávají naprostý opak. Hlavně tedy co se týká imigrace z muslimských zemí.

Nechci se zde pouštět do žádných úvah ohledně Mohamedovičovy... pardon... Matovičovy věrohodnosti, protože každému průměrnému bělochovi musí být naprosto jasné, že prospěch národa a obyčejného Slováka je něco, o čem tento politický podnikatel zatím nepřemýšlel. To je přece nad slunce jasnější! 

Proč jsem si tím tak jist?

Snad byste mi nechtěli tvrdit, že někdo, komu jde o národní zájmy (mluvíme-li tedy o křesťanském, bělošském, evropském, slovanském národě), může vypustit z huby takovéhle zvěrstvo - ZDE

Když se zamyslíte, co nám to vlastně s vážným výrazem ve tváři tvrdil, zřejmě si nebudete jisti, jestli ho máte považovat za Saudy placeného islámského prapagandistu, nebo Merkelové agenta placeného za propagaci imigrace, nebo za nesvéprávného idiota. Ať tak nebo onak, těžko se rozhodnout, co z toho je pro nás horší. V každém případě je to strašná katastrofa a její následky jsou vždy stejné: 

V4 je ohrožena rozkladem zevnitř a Evropa se tím pádem o další krok přiblížila ještě většímu průseru, než v jakém se nachází doposud. Že ho volilo tolik Slováků, je o to smutnější.

Pokud si myslíte, že nic se přece nejí tak horké a že vždycky nějak bylo a nějak bude... Abyste se potom nedivili a strachem držky nekřivili, jak zpíval Landa v jednom nadčasovém hitu - ZDE

Podívejte se do islamizované Anglie. Tam jsou bílé dívky, dcery slušných, pracovitých, zákona dbalých a mírumilovných občanů, brány do sexuálního otroctví, ponižovány, bity, zdrogovány a denně nuceny k odporným prasárnám se stovkami Pákistánců, Afghánců a dalších muslimských přistěhovalců. Tyto případy jdou do stovek tisíc a snad jich může být i milion - ZDE

Chtěli byste být na místě těch anglických rodičů? Chtěli byste, aby vaše dítě bylo na místě těch anglických dívek?

Otrokářství je pevnou a trvalou součástí muslimské kultury, muslimského pohledu na svět, muslimského práva a naprosto přirozeně vyvěrá z mentality muslimů. Sám prorok Mohamed měl otroky a sexuální otrokyně. Každý poctivě věřící muslim je povinen brát si jeho chování za vzor, následovat jeho příklad a snažit se žít stejným způsobem, jako žil on. Být otrokářem je tedy pro muslima legitimní, správné, a navíc tím dokazuje, jak věrně následuje příklad Proroka - ZDE a ZDE

Otrokářství je v současné Africe naprosto běžná věc. V muslimském otroctví se nachází odhadem 529 až 869 tisíc černochů, včetně žen a dětí. Arabští otrokáři je prodávají, kupují a vlastní v pěti afrických zemích. Tento údaj o počtu otroků se ale týká pouze čtyř: Alžírska, Libye, Mauretánie a Súdánu. Nejsou v něm započteni otroci v Nigérii, pro níž existuje pouze velmi hrubý odhad.

Západní lidskoprávní organizace a mainstreamová média o tom mlčí. Nezapadá to totiž do jejich vykonstruovaného konceptu bělochů jako nejstrašnějších rasistů a otrokářů historie, světa a vůbec celého vesmíru.

Súdán

V Súdánů ortokářství zůstalo coby bolestné dědictví druhé občanské války z let 1983 – 2005. Tehdy arabská muslimská vláda na severu země vyhlásila džihád proti černošskému křesťanskému obyvatelstvu na jihu země. Muslimové zabili asi dva a půl milionu černochů a asi dvě sta tisíc jich zotročili.

Otroci, zachránění abolicionisty z občanských sdružení, vyprávěli děsivé příběhy o únosech, bití, znásilňování, ženských obřízkách, vysilující práci, podvýživě a nucených přestupech na islám.

Válka skončila roku 2005. Černošský Jižní Súdán se 9. července 2011 stal nejmladším státem na světě. Ale i přesto mnoho černých otroků stále zůstává majetkem svých arabských muslimských pánů za severní stranou hranice. Jejich přesný počet není znám. Podle odhadu z roku 2006 jich mohlo být kolem třiceti pěti tisíc.

Mauretánie

V Mauretánii se v průběhu staletí vyvinul třídní systém, který přirozeně podporuje otrokářství. Arabové a Berbeři tam vládnou bývalým černým otrokům, kteří byli také často nuceně poarabštěni. Svobodní černoši na jihu, kteří poarabštění odmítají a sami sebe nazývají "negroafričany", se nacházejí na spodních příčkách společenského žebříčku, protože jsou otrockou třídou, pouhým movitým majetkem. Země je zcela muslimská. Islám sice teoreticky zakazuje zotročení jiného muslima, ale v tomto případě arabský rasismus vítězí nad dodržováním islámského práva šaríja.

V roce 1993 zpráva amerického ministerstva zahraničí uváděla odhad, že se v mauretánském otroctví nachází třicet až devadesát tisíc černochů. 

V roce 2012 vyšetřování CNN přineslo odhad, že to může být 340 až 680 tisíc osob.

V Mauretánii nejsou trhy s otroky. Všichni otroci se rodí v domácnostech svých pánů. K otěhotnění dochází v důsledku oplodnění černých otrokyň jejich pánem, nebo povinným rozmnožováním otrockých párů. Vzhledem k absenci veřejných trhů s otroky se s nimi obchoduje skrytě, domluveným prodejem nebo výměnou. Slouží také jako platidlo v hazardních hrách místo peněz, nebo mohou být na nějakou dobu pronajati jako jakákoliv jiná věc.

Alžírsko 

Subsaharské černochy, kteří utíkají do Evropy před chudobou, během jeich pokusů o překonání Středozemního moře zotročují alžírští a libyjští Arabové. V současnosti se podle odhadu Global Slavery Index nalézá v alžírském otroctví asi 106 000 černochů.

Migrantky, mezi nimi také nedospělá děvčata, ale i chlapci, riskují sexuální otroctví. Muži vykonávají nekvalifikované práce. Ti, kteří se vyhnou otroctví, jsou vystaveni nevraživému arabskému rasismu. Nedávno to potvrdila nová zpráva deníku New York Times.

Libye

Černoši, doufající v snadný život v Evropě, přicházejí do Libye, aby následně přepluli Středozemní moře. Když se tam dostanou, některé z nich zotročí místní Arabové. 

Podle zprávy OSN z roku 2016 se v Libyi nachází sedm set tisíc až jeden milion čenošských migrantů. Global Slavery Index odhaduje, že asi 48 000 jich žije v nějaké formě otroctví. Osvobození otroci vydávají svědectví o mučení, sexuálním otroctví a překupnictví. Některé ženy jsou donuceny stát se prostitutkami. Obchod s otroky v Libyi se stal mezinárodně známým v roce 2017, když CNN získala video z dražby otroků - ZDE

Nigérie

V Nigérii je součástí dlouhodobé občanské války mezi muslimskou většinou a  křesťanskou menšinou i zotročování křesťanů, které se pro islámské džihádisty stalo zdrojem finanční kompenzace.

Nedávný vzestup džihádistických organizací, jako je Boko Haram, je hlavní příčinou otrokářských výprav a přepadů. 

Nejznámějším případem byl únos 276 křesťanských školaček příslušníky Boko Haram. Stalo se to ve městě Chibok 14. dubna 2014. Většina těchto mladých děvčat byla sexuálně zotročena jako konkubíny islámských džihádistů. Některé z nich raději dávají přednost sebevražednému bombovému atentátu, jen aby unikly životu sexuální otrokyně.

Ačkoliv zpráva ministerstva zahraničí USA za rok 2018 o lidských právech v Nigérii uvádí, že se počet otroků, zajatých a vlastněných muslimy z Boko Haram, v současnosti pohybuje v řádech tisíců, přesný počet zatím není znám - ZDE

Jisté ale je, že bílý muž určitě není ten, kdo by se měl stydět a omlouvat za otrokářství. Jenže od muslimů žádnou sebereflexi ani omluvu nečekejme - ZDE

Pokud takhle muslimové nakládají se svými nemuslimskými sousedy v Africe, jak budou nakládat s námi, až se v dostatečném počtu a síle stanou také našimi sousedy?

Tohle tedy Matovič myslel tím "mírumilovným islámem"?

Tohle nám tedy přejí všichni ti uvědomělí "liberálové", kteří nás neustále viní z jakési "islamofobie"?


.