Jak si Domobrana na Staromáku zachránila kůži a ostatní nevarovala

Před několika dny mi jeden můj kamarád poslal zajímavý e-mail, jehož přečtení mě donutilo k nechápavému vrtění hlavou, dlouhému zírání na obrazovku PC a posléze i k hlubokému zamyšlení. 

On ten kamarád má ve zvyku do e-mailu zkopírovat celý text článku nebo několika komentářů pod článkem, takže mi občas dá trochu práce, než dohledám, odkud ten který text pochází. Tentokrát jsem ho našel celkem rychle na www.infokuryr.cz, ale je možné, že byste ho našli i jinde. Protože je to velmi zajímavý text, vztahující se k nedávné demonstraci tzv. "odpíračů" (takže dříve jsme měli rozvraceče, nověji popírače, nyní máme už i odpírače), a protože vypovídá velmi mnoho o situaci na tzv. vlastenecké scéně, nemohl bych si býval odpustit, kdybych tomu svému kamarádovi neposlal aspoň krátký komentář, co si o celé věci myslím. Pak mě napadlo, že se s tím vším svěřím i vám a přidám to do blogu, abyste si mohli udělat vlastní názor.

Abyste byli v obraze, musím sem nejdřív zkopírovat původní článek, vycházející z pera podplukovníka ve výslužbě Ing. Ivana Kratochvíla, který ho zveřejnil jménem Československých vojáků v záloze a Aliance národních sil. Zde je:

PROČ SE POKUS O MAJDAN V PRAZE 18.10.2020 NEPOVEDL 

Přesto, že máme Stav nouze, kdy nás nesmí sedět v jídelně u stolu více než dva, rodinných slavností se nesmí zúčastnit celé rodiny, ale musíme se odpočítávat, děti nesmí do školy, tak v téhle situaci vláda a magistrát povolí demonstraci na Staroměstském náměstí. Není vám to divné? Nám to divné bylo.

Proto „Svatá domobranecká trojice“, Tedy Národní domobrana, bývalá Zemská domobrana Českoslovenští vojáci v záloze za mír, aktivovala „Operační středisko“ a začala situaci monitorovat a analyzovat. Brzy z dostupných pramenů bylo zřejmé, že akce může být použita k diskreditaci vlasteneckých organizací a hnutí, pravděpodobně při vystoupení pplk.v.v. MUDr Marka Obrtela. Akce také nebyla osamocena, ale probíhala v blízké souvislosti s akcemi ve Vídni a v Bratislavě.

V pátek před akcí byli případní účastníci demonstrace důrazně varováni policejním prezidentem, že Policie ČR bude konat velice tvrdě. V sobotu probíhající akce v Bratislavě byla jednoznačným signálem, že lidská práva nebudou policisty vzrušovat. Vodní děla lámající kosti dětí a střelba sice gumovými projektily, ale přece jenom střelba do lidí, kteří byli většinou v nesprávné chvíli na nesprávném místě, byly varováním. V neděli kolem 11 hodiny mělo Operační středisko jasno. V Praze bude realizován ten samý scénář jako v Bratislavě.

Trochu odbočím. Soustředění větších vojenských nebo policejních jednotek se vyznačuje určitými znaky, které jsou pro profesionála nepřehlédnutelné a které se v podstatě nedají schovat. Velká seskupení, pokud mají efektivně působit, se musí s předstihem soustředit v prostorech soustředění, lidé, zvířata i technika ale nemůže celou dobu stát na místě, nebo pracovat „na volnoběh“. Pokud budou vojáci či policisté 4 hodiny stát na místě, bez pohybu, v chladu, tak jejich výkon nebude stát za nic. Musíte je nakrmit, musí mít možnost si dojít na záchod, někam si do tepla sednout. To se týká všech složek. Těžkooděnců, antikonfliktního týmu, psovodů, jízdních, pořádkových hlídek i provokatérů. Ti všichni se musí včas dostavit na určená místa a ve stanovené výstroji a výzbroji. V 11 hodin jsme již měli zadokumentovány policisty oblečené jako příznivce domobran a také jako ultras.

Operační středisko vydalo varování pro všechny své členy a příznivce a také kontaktovalo Marka Obrtela. Marek zareagoval opravdu profesionálně. Nechal se poznat hlídkám na Hlavním nádraží a cestou na Staroměstské náměstí zmizel. Velitel provokační akce tak o jeho nepřítomnosti nevěděl. Jednotliví řečníci si řekli své a organizátor demonstraci ukončil. Lidé se začali rozcházet. V tom okamžiku veliteli akce došlo, že musí zaimprovizovat. Provokatéři zaútočili na jednotky těžkooděnců a mainstreamová média dostala své divadlo dýmovnic, rozbušek a akčních pohybů zúčastněných. V té době však většina účastníků demonstrace již byla pryč.

Vím, že tato schémata obvykle ve světě fungují, jenom v Praze ne. Pane Hamáčku, můžete nahrazovat sochy našich osvoboditelů záchodovými mísami, stavět symboly poroby ve formě mariánských sloupů či pomníků nacistům, může se snažit plk v. v. Prymula o satanistické rituály s hypnózou přes obrazovku, stejně neuspějete. Jsme Slované, potomci původní obyvatelé Zemí Koruny České, Čech, Moravy a Slezska. Jsme potomci husitů. S vámi je Satan. Ale s námi je Bůh.

Děkuji všem, kdo se na práci Operačního střediska podíleli.

Pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl
Českoslovenští vojáci v záloze za mír
Aliance národních sil

 

Jak jsem napsal v úvodu, když jsem si tohle přečetl, nemohl jsem zprvu pochopit, jestli to pan (nebo soudruh) podplukovník ve výslužbě myslel úplně vážně. Rozumějte mi správně: Já zde nechci tříštit vlasteneckou scénu, nebo zesměšňovat upřímné a oddané vlastence. Ale tohle jsem fakt svým průměrným evropským intelektem nepobral...

Kdybych to měl stručně shrnout, pak jsem se vlastně dozvěděl, že autor článku, pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, a chvíli po něm i velitel domobrany pplk.v.v. Marek Obrtel, moc dobře věděli, k čemu na Staromáku dojde... Ale varovali pouze příslušníky domobrany, tedy svoje vlastní lidi. Na obyčejné mamky a táty s dětmi se vykašlali. Velitel domobrany pan Obrtel si pak cestou na Staromák nasadil na hlavu kšiltovku, na obličej si dal roušku a tajně zdrhnul, aby mu nějaká natěšená mlátička z Pohotovostních oddílů PČR nerozčísla pěšinku ocelovým obuškem. Nevím, jak jinak si mám to, co je v článku popsané, vysvětlit..? 

Na záběrech z demonstrace jsou totiž jasně vidět obyčejní lidé, někdy i s dětmi, ještě v době, kdy Policie zahájila svoji trestnou výpravu s názvem Lekce 1. - ZDE a ZDE

V 11 hodin dopoledne, tedy celou hodinu před zahájením demonstrace, měl pplk. Kratochvíl "zdokumentovány" policejní provokatéry, vydávající se za příznivce domobran, nebo oblečené jako ultras... A co dál? Nějaké fotky obličejů nebo postav těchto bezcharakterních hovad by nebyly..? Jenom tak, pro strýčka Příhodu, abychom příště věděli, na koho si dát pozor... Nebo nějaké blokování činnosti těchto provokatérů v davu tím, že se na ně "přilepí stíny" a pletou se jim neustále pod nohy? Nějaké skupinky vlastenců, kteří by jejich činnost na demonstraci nepřetržitě natáčeli a pak vydali veřejné svědectví? V době chytrých telefonů by snad neměl být problém během hodiny rozeslat svým lidem fotky zdokumentovaných provokatérů a vydat rozkazy, jak mají postupovat? Jediné záběry "práce" těchto amorálních zrůd byly pořízeny náhodnými svědky a je jich zoufale málo. - ZDE a ZDE

Smutné je také to, že soudruh podplukovník v.v., který článek napsal, si nedal ani tolik práce, aby si zjistil, že Mariánský sloup v Praze není žádným symbolem poroby, jak mu politruci a učitelé marx-leninismu nakukali do jeho zeleného mozku na hodinách PŠM, ale byl postaven v r. 1650 jako poděkování za zázračné a hrdinské vítězství Pražanů v boji se švédskými vojsky a zabránění okupace a drancování Prahy v roce 1648. No, možná by byl soudruh podplukovník v.v. spokojenější, kdyby tehdy Švédové vyhráli a Prahu vydrancovali, případně vypálili a Pražany pozabíjeli... Těžko říct, myšlenkové pochody, odehrávající se v zeleném mozku, se dají jen velmi obtížně odhadnout.

Závěr článku je ale úplně srandovní a dokládá pouze to, jaký má soudruh podplukovník v kebuli strašný bordel.

Jsme tedy, jak vyzdvihuje, Slované a hlavně potomci Husitů. Těch Husitů, kteří z vlastní země udělali spáleniště, z druhé nejsilnější ekonomiky v Evropě a jednoho z nejmocnějších království udělali žebráckou ostudu Evropy, třetinu vlastního národa vyhnali do emigrace a další třetinu vyvraždili tím nejbestiálnějším způsobem - ZDE. Udělali to jenom proto, aby se po patnácti letech nesmyslné a jimi vyvolané občanské války vzájemně mezi sebou vyvraždili v bitvě u Lipan. Následně pokorně uzavřeli mír a vrátili se (s malou výjimkou v mešním ritu) zpět do katolické Církve s tím, že do 100 let husitská sekta v Církvi (utrakvisté) samovolně úplně zanikla.

Jako jakási pitvorná kreatura byla Husitská církev obnovena/založena až v r. 1920 modernistickými kněžími, odpadlými katolické Církve, kteří zpočátku svoje nešťastné ovečky dokonce ani nekřtili ve jménu Krista, ale ve jménu Republiky - ZDE

A na to jako máme být podle soudruha podplukovníka hrdí? 

Já jsem hrdý na moravská knížata Mojmírovce, na knížete Svatopluka, na české Přemyslovce, na Krále železného a zlatého, na Vladislava II. - účastíka křížové výpravy, na Karla IV. - nejmoudřejšího z římských císařů, na sv. knížete Václava, kterého zná a uctívá celý západní křesťanský svět a stal se symbolem naší státnosti, na naše obyčejné chlapy, kteří dvakrát vítězně bojovali u Vídně proti Turkům, a na Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který fakticky velel obraně Vídně v r. 1683 - ZDE. To byli skuteční hrdinové a chlouby našeho národa. Ti z nás udělali silný, významný a všemi vážený národ.

Největší perla článku soudruha podplukovníka se ale nachází v jeho závěru: "S vámi je Satan. S námi je Bůh". Takže člověk, kterému vadí Mariánský sloup, křesťanský to symbol záchrany Prahy před zničením, se dovolává Boha a tvrdí, že "s námi je Bůh"... 

Asi mu ani na mysl nepřišlo, když už je takový zarytý Slovan a Husita, že heslo "Gott mit uns" patří především těm nenáviděným "nacistům", jejichž pomník mu tak moc vadí. Těm, kteří - co čert nechtěl - byli jak z udělání taky Slovani a navíc Rusové, a díky nimž umřelo při vojensky nesmyslném povstání mnohem méně Čechů, než by bývalo umřelo bez jejich pomoci. - ZDE a ZDE

Projevit vděčnost těmto Slovanům, kteří nám pomohli v nouzi nejvyšší (a je jedno, čím byli motivováni - prostě zachránili české životy za cenu vlastních), mu jaksi nejde přes pysky, protože to nebyli ti správní Slovani a Rusové. Nebyli to totiž komunisti a proto na opascích neměli hvězdu se srpem a kladivem - symboly bolševického teroru a vraždění, ale měli tam nápis Gott mit uns - "s námi je Bůh".

Když to člověk čte a sleduje dění kolem sebe, tak si říká, že všechno to plíživé ničení naší státní samostatnosti, zmatky, ztráta svobody a nadcházející bída a totalita, je jen logickým výsledkem naší pokračující morální a mravní degenerace. Všechno, co se nám nyní děje a co nás v průběhu příštích několika let nevyhnutelně čeká, jsme si prostě zasloužili, protože lidi jsou většinou takoví pomatení blbci, že už to dál nejde... 

Buď přijdeme k rozumu, začneme se chovat normálně a vrátíme se k přirozeným hodnotám, z nichž náboženství a Bůh jsou těmi nejzákladnějšími, od kterých se všechno ostatní úplně přirozeně odvozuje, nebo budeme trpět, trpět a trpět. Ne proto, že Bůh je krutý a neudělá za nás pořádek ve světě, který jsme si sami rozvrátili, ale proto, že je mezi námi tolik pomatených blbců...