PF 2019


Ani jsme se nenadáli a rok je zase za námi. Čas utíká jako voda v horské bystřině a zdá se mi, že čím je člověk starší, tím ten čas běží rychleji a rychleji.

S blížícím se koncem starého roku má člověk tendenci účtovat, zkoumat svá minulá rozhodnutí, rekapitulovat události a především dávat si předsevzetí do roku následujícího. Zároveň si mnozí z nás zkoušejí představit, či odhadnout, co by nám ten následující rok mohl přinést.

Při těchto pokusech o prognózy blízké či vzdálenější budoucnosti nemáme žádé lepší vodítko, než vlastní logické uvažování, založené na naší životní zkušenosti, případně na zkušenostech našich předků.

Použijeme-li tuto přirozenou metodu předvídání událostí budoucích na zákledě vyhodnocení událostí minulých, a nechceme-li si lhát do vlastní kapsy, musíme si přiznat, že to s námi nevypadá moc dobře.

Podívejme se, co se vlastně v minulých letech událo:

1) Do Evropy přišly miliony lidí, patřících k nám cizím a málo pochopitelným kulturám, vyznávajících podivné zvyky, mluvících nesrozumitelnými jazyky, kteří se nechovají jako hosté, ale jako okupanti a nájezdníci, jenž přišli obsadit naše území, znásilňovat naše ženy a přiživovat se na naší prosperitě.

2) Pokračuje vojenské a hospodářské obkličování Ruska, doprovázené nepodloženými a na první pohled pokulhávajícími obviněními. Rusko reaguje tím, že vyvíjí nové, dosud nevídané druhy zbraní a zdá se, že se mu to daří.

3) Klimatická lobby nepřestává bojovat s chimérou globálního oteplování. V posledních několika letech proti tomuto přirozenému cyklickému jevu bojuje tím, že uměle ochlazuje zemskou atmosféru pomocí mikročásteček různých kovů, především hliníku, rozprašovaných z letadel do atmosféry. Problém je, že nikdo neví, co to udělá s hmyzem, s rostlinstvem, s lidským zdravím... 

4) A aby toho nebylo málo, ekonomové nás varují před blížící se globální hospodářskou krizí, prý 20x ničivější, než byla ta z roku 2008.

Použijeme-li tedy logické myšlení a spolehneme-li se na přirozené zákony příčiny a následku, co můžeme očekávat?

1) Občanské války, etnické čistky, vraždění a řádění gangů nejprve ve městech, ale až tam dojdou zdroje, pak i na venkově. Muslimové budou chtít rozšířit svoje no-go zóny a zabrat si celá města, posléze k nim budou chtít připojit i venkovské oblasti a vytvořit chalifáty. Afričtí imigranti budou vytvářet loupeživé tlupy o síle desítek nebo i stovek mužů, budou přepadávat vesnice, vraždit, znásilňovat a loupit, podobně jako to dělají v Jihoafrické republice. Ve všech západních zemích je původní bělošská populace na ústupu a vymírá. V prognózách demografického vývoje čteme, že ta nebo ona západní země nebude bělošskou v horizontu 40 nebo 50 let. To je ale sladká lež. Jednak budou přicházet další a další imigranti, takže tato lhůta se bude zkracovat, ale pro nás rozhodujícím údajem je percentuální zastoupení imigrantů mezi mládeží. A zde se dozvídáme, že v některých zemích tvoří imigranti a potomci imigrantů třeba až 70% mladých ve věku do 25 let. To jsou budoucí Alláhovi bojovníci, kteří se budou snažit zničit naše politické struktury a založit evropské chalífáty. Kolik máme času? Pět, nebo možná deset let?

2) Útok na Rusko pod falešnou vlajkou v případě, že se Rusko nenechá vyprovokovat k neuváženým akcím. Ale jako pravděpodobnější se mi jeví varianta, že až skončí pan Putin ve funkci presidenta, může se na jeho místo dostat nějaký jestřáb. Tak jako jsou váleční jestřábi v USA, jsou samozřejmě i v Rusku. A v tom případě je možné, že Rusko na provokace, sankce a křivá obvinění odpoví útokem, tak jako to kdysi udělal Hitler. Osvědčený scénář jak vyvolat válku se tak bude znovu opakovat. Místem budoucí války bude Evropa, o tom už se dnes mluví naprosto nepokrytě. Historicky žijeme v naprosté anomálii, protože máme mír už 73 let. To dosud nikdy nebylo. Myslet si, že to vydrží dalších deset nebo dvacet let, je, myslím, skoro naivní. Naposledy byl podobně dlouhý mír za Rakouska – Uherska, za panování Franze Josefa, kdy mír trval 48 let a skončil do té doby nepředstavitelnými masakry 1. sv. války. Před nějakou dobou jsem četl rozhovor s jedním ruským vojenským analytikem, který uvedl, že Rusko počítá s Velkou válkou mezi lety 2025 - 2030

3) Můžeme očekávat epidemie, které budou kosit lidi s podlomenou imunitou, oslabenou vdechováním hliníkových mikročástic. Vymřou celé druhy ptáků a hmyzu, což bude mít tragický důsledek na produkci potravin. Už nyní můžeme pozorovat úbytek vrabců, včel a hmyzu všeobecně. Bez dostatku hmyzu se ptáci nebudou mít čím živit. Oteplování planety se ale zabránit stejně nepodaří, protože to je přirozený cyklus. Do 13. stol. Vikingové v Grónsku pěstovali vinnou révu a chovali tam ovce. Název Grónsko pochází ze slova Groenland, což znamená zelenou zemi. Pak Grónsko náhle zamrzlo a to trvá dodnes. Nyní se planeta vrací do původního stavu, otepluje se, ledovce tají a nikdo tomu nedokáže zabránit, ani globalističtí geoinženýři. Pobřežní města budou zaplavena, změní se podnebí na mnoha místech Země a nastane stěhování národů.

4) Světové hospodářství je založeno na dluhu, na úroku, na lichvě a na půjčování negativních peněz, které bankéři vytvářejí pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici. Negativní peníze jsou ničím nekryté virtuální bohatství, pouhá prázdná bublina, která musí být teprve následovně vyplněna skutečnými penězi, vydřenými z pracujících lidí, drobných podnikatelů, zaměstnanců firem a střadatelů životních úspor. Pokud se bublina nedaří vyplnit a neustále se zvětšuje, vzniká krize. Hospodářství, založené na ničím nekrytých cárech papíru, na úžeru, na lichvě, a tedy na podvodu, musí zákonitě trpět cyklickými krizemi, které se prohlubují tak dlouho, až se jednoho dne systém zhroutí, protože dluhy už se prostě nedají zaplatit a hodnota věcí se nedá prázdnými penězi správně vyjádřit. Ve středověku, v době, kdy každá mince měla pevně a jasně danou hodnotu, vyjádřenou váhou drahého kovu, z něhož byla odlita, žádné hospodářské krize nebyly – pokud tedy nevtrhnul do země nepřítel, nevydrancoval ji a nezamordoval pracující lidi, kteří jsou v každé zdravé společnosti jedinými tvůrci hospodářské prosperity a bohatství státu. Někteří renomovaní ekonomové očekávají katastrofální globální ekonomickou megakrizi v roce 2020, ale možná už 2019.

Nepotěšil jsem vás? Nic si z toho nedělejte, já sám také nejsem potěšen. Jenže strkat hlavu do písku nikomu nepomůže. Nejsem odborník na přežití po kolapsu civilizace, a nestavím se do role Všeználka, ale pokusím se vám navrhnout aspoň ta nejzákladnější preventivní opatření:

1) nechte si spravit zuby
2) pořiďte si zbraně na sebeobranu, ale i na lov
3) vytipujte si předem místo v horách, kam utečete. Nížinami budou procházet tlupy marodérů, které vás dříve či později dostanou
4) pořiďte si zásoby balené vody, sucharů a konzerv aspoň na pár týdnů. Nezapomeňte na naftu nebo benzín do auta, ať se máte jak dostat pryč z místa ohrožení
5) pořiďte si pevné a spolehlivé boty na celoroční chození. Boty jsou základ.
6) Mějte plán A a také plán B

Počítejte s tím, že až přijde na věc, můžete narazit na kohokoliv a stát se může cokoliv. Nikdy nemůžete vyloučit, že vás někdo podrazí nebo nechá na holičkách. Proto nikomu nevěřte. Snažte se být samostatní a společenství vytvářejte pouze s podobně samostatnými a soběstačnými lidmi. Jen s takovými můžete být silnější. Vyhledávejte společníky podle od věků platného a osvědčeného klíče (nejlépe se shodnete s těmi, s nimiž máte nejvíce věcí společných a nejvíce znaků shodných), nejprve tady podle národnosti a jazyka, posléze podle příslušnosti k původní evropské populaci. Ostatní z preventivních důvodů odmítejte.

Nemějte mi, prosím, tento článek za zlé. Nechtěl jsem vás vystrašit. Chtěl jsem vám jenom dát podmět k přemýšlení.

Jak říká jedno čínské přísloví, lepší je být připraven na nic, než nepřipraven na něco. A jaká vhodnější příležitost k přemítání o budocnosti by se nám mohla naskytnout, než konec starého roku a začátek toho nového?

Přeji vám, moji milí přátelé a příznivci, aby se nic z toho, co jsem zde načrtl, nesplnilo.

                                                                                                                                                                                             R.P.